Lord-illidan
Wina dgis 12 Saatidan gasuli exla mvoedi saxlshi ... 5:40 am dzmakaci gavacile saberdznetshi 10 tvit. Ukve meored xdeba , rodesac chem dzmakacs sazgvargaret vacileb. Da ragac ucnauri shegrdzneba dameufla gacilebisas... Mec minda wasvla sadme, ogond saqartvelodan wavide... samudamod ar minda magram tundac erti weli mwirdeba rom movshorde aqaurobas, davisveno aqaurobisgan , vnaxo rame gansxvavebuli... Wasvla minda .. Dzaaan minda