02:23 

It's So Hard, But I've to...

Lord-illidan
Oooo ai movida dro roca ukve ukrainashi unda wavide, sul ragac 5 dge darcha sanam gavfrindebi. 2 tvea erti suli mqonda rodis wavidodi , da dges ki roca amas vwer isev or nawiald gayofili var. Tan minda wasvla, tan ar minda. Tvenaxevari... rogor did da usasrulo drod mechveneba... Meordeba is rac 3 wlis win iyo... Flex-it rom mivdiodi amerikashi , ise mindoda wasvla, tan ar mindoda... magram roca uari chamomivida aplikaciaze, ise gamityda ise gamityda rom ravi... zustad am principit vpiqrob rom jobs wavide tore mere vinaneb... an iqneb eseti shansi meti agarc mqondes cxovrebashi ... who knows. puli gadaxdilia, biletic dajavshnuli, nivtebic nayidi ragac wvrilmanebiga darcha... it's so hard to leave her, but i'v to....

URL
Комментарии
2011-02-10 в 11:19 

madlove
Если тебя выписали из сумасшедшего дома - это ещё не значит, что тебя вылечили... Просто ты стал как все!
ici ra aris kvelaze cudi?
amboben rom grdznobis gamosacdelad unda dashorde cota xnito.
magram memgoni tkvens shemtxvevashi, dro imistvisac ar iko sakmarisi rom kargad shegecnot ertmaneti da dashoreba ki ar gamocdis tkvens grdznobas aramet upro dagashorebt(

     

Дневник Lord-illidan

главная